Lãnh đạo Nhà trường

Ngày đăng: 11/09/2017

Hội đồng Quản trị - Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương - Các Thành viên: + CN.Võ Hà + CN.Võ Hải + ThS.Nguyễn Kim Loan + CN.Trần Thị Kim Thanh + CN.Nguyễn Thị Viển + CN.Trần Thị Tuyết Hoa

1.    Ban Cố vấn, Ban Giám hiệu

1.1.       Ban Cố vấn:

-      GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh

-      PGS.TS.Vũ Tuấn Cảnh

-      PGS.TS.Nguyễn Thế Hữu

-      PGS.TS.Hoàng Tâm Sơn

-      TS.Lê Doãn Hợp

1.2.       Ban Giám hiệu:

-      Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương

-      Các Phó Hiệu trưởng:

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan

-      Email: bangiamhieu@daihocdulich.edu.vn

2.    Hội đồng Khoa học

-      Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương               

-      Phó Chủ tịch:  GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh                  

-      Các Ủy viên:                                       

+ PGS.TS.Hoàng Tâm Sơn                    

+ TS. Lê Doãn Hợp                     

+ TS.Nguyễn Phước Hiền                      

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan     

+ ThS.Đỗ Thị Thanh Phương

+ CN.Võ Hà     

+ CN.Nguyễn Thị Viển

+ CN.Nguyễn Bá Ngà

+ CN.Nguyễn Cao Thắng

3.    Tổ chức Đoàn thể

3.1.       Chi bộ Đảng:

-      Bí thư: TS.Vũ Khắc Chương

-      Phó Bí thư: CN.Nguyễn Thị Viển

3.2.       Ban Chấp hành Công đoàn

-      Chủ tịch: CN.Võ Hà  

-      Các Ủy viên

+ ThS.Nguyễn Kim Loan (Trưởng ban Nữ công)

+ CN.Nguyễn Thị Viển (Trưởng Ủy ban Kiểm tra)

+ CN.Võ Hải

-  Thư ký: CN.Huỳnh Văn Khoa

3.3.       Ban Chấp hành Đoàn trường

-      Phó Bí thư: CN.Nguyễn Cao Thắng

4.    Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

4.1.       Văn phòng Hiệu trưởng

-      Trợ lý: TS.Lê Thị Thúy Hằng

-      Trợ lý: CN.Nguyễn Cao Thắng

Email: vanphonghieutruong@daihocdulich.edu.vn

4.2.       Phòng Tổng hợp

-      Quản lý phòng: ThS.Nguyễn Kim Loan

Email: phonghctc@daihocdulich.edu.vn

4.3.       Phòng Đào tạo và Khảo thí

-      Quản lý phòng: TS.Vũ Khắc Chương

-      Phó Trưởng phòng: CN.Nguyễn Cao Thắng

Email: phongdaotao@daihocdulich.edu.vn

4.4.       Phòng Kế hoạch Tài chính

-      Phó Trưởng phòng: ThS.Đỗ Thị Thanh Phương

-      Thủ quỹ: CN.Võ Hải

Email: phongtaivu@daihocdulich.edu.vn

4.5.       Phòng Công tác HSSV:

-      Phó trưởng phòng: CN.Đinh Thị Hải Yến

-      Trợ lý: CN. Trần Thị Phương Thảo

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

4.6.       Bộ phận Quản trị:

-      Trợ lý: CN.Huỳnh Văn Khoa

Email: phongquantri@daihocdulich.edu.vn

4.7.       Phòng Công nghệ Thông tin

-      Phó trưởng phòng: CN.Nguyễn Bá Ngà

Email: phongcntt@daihocdulich.edu.vn

4.8.       Bộ phận Thanh tra

-     Trợ lý: CN. Đỗ Văn Quyển

Email: phongthanhtra@daihocdulich.edu.vn

4.9.       Trung tâm Thực tập

-      Phụ trách Trung tâm: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamthuctap@daihocdulich.edu.vn

4.10.    Trung tâm Tuyển sinh

-      Giám đốc: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamtuyensinh@daihocdulich.edu.vn

4.11.    Trung tâm Truyền thông và Marketing

-      Quản lý: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamtruyenthong@daihocdulich.edu.vn

4.12.    Trung tâm Học liệu

-      Quản lý: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamhoclieu@daihocdulich.edu.vn

4.13.    Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

-      Giám đốc: ThS. Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamnnth@daihocdulich.edu.vn

4.14.    Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

-      Giám đốc: ThS.Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamkhaothi@daihocdulich.edu.vn

4.15.    Hệ thống Nhà hàng, Khách sạn, Công ty Lữ hành, Trung tâm Tiệc cưới

-      Phụ trách: ThS.Đỗ Thị Thanh Phương

Email: khachsanmekong@daihocdulich.edu.vn

4.16.    Khoa Du lịch – Kinh tế

-   Phó Trưởng khoa thường trực: TS. Lê Thị Thúy Hằng

-     Phó Trưởng khoa: ThS. Mai Đức Sang 

-     Trợ lý:  CN. Lê Thị Vân 

Email: khoadulich@daihocdulich.edu.vn

       khoakinhte@daihocdulich.edu.vn

4.17.    Khoa Ngoại ngữ

-      Phụ trách: ThS. Nguyễn Kim Loan

-      Trợ lý:   ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Email: khoangoaingu@daihocdulich.edu.vn 

4.18.    Khoa Nghệ thuật

-      Trưởng khoa: ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

-      Trợ lý: CN.Ngô Thị Ngọc Thuận

Email: khoanghethuat@daihocdulich.edu.vn


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến