Lãnh đạo Nhà trường

Ngày đăng: 11/09/2017

Lãnh đạo Nhà trường

1. Hội đồng Quản trị

- Chủ tịch: Ông Vũ Khắc Chương

- Thư ký: Bà Nguyễn Cao Thắng

- Các Thành viên:

            + Ông Võ Hà

            + Ông Võ Hải

            + Bà Nguyễn Kim Loan

            + Bà Nguyễn Thị Viển

            + Ông Nguyễn Anh Trung

2. Ban Cố vấn, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học

2.1. Ban Cố vấn

- GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

- PGS.TSKH. Lê Xuân Hải

- PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh

- PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu

- PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn

- TS. Lê Doãn Hợp

2.2. Ban Giám hiệu

         - Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương

          - Các Phó Hiệu trưởng:

+ TS.Đinh Xuân Lý

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan

- Các Trợ lý:

+ TS. Đỗ Thanh Thủy

+ ThS. Nguyễn Cao Thắng

Email: bangiamhieu@daihocdulich.edu.vn

2.3. Hội đồng Khoa học

- Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương               

- Phó Chủ tịch:  GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh                  

- Các Ủy viên:                                       

+ PGS.TS Hoàng Tâm Sơn

+ TS. Lê Doãn Hợp    

+ TS. Đinh Xuân Lý

+ TS. Đỗ Thanh Thủy

+ TS. Lê Thị Thúy Hằng                 

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải    

+ ThS. Nguyễn Kim Loan

+ ThS. Nguyễn Cao Thắng

+ ThS. Đỗ Thành Đức

+ CN. Võ Hà

+ CN. Đinh Thị Hải Yến

+ CN. Nguyễn Thị Viển

+ CN. Nguyễn Văn Lợi

+ CN. Trần Thị Hương

3. Tổ chức Đoàn thể

3.1. Chi bộ Đảng

- Bí thư: TS. Vũ Khắc Chương

- Phó Bí thư: CN. Nguyễn Thị Viển

3.2. Ban Chấp hành Công đoàn

- Chủ tịch: CN.Võ Hà

- Phó Chủ tịch: ThS.Nguyễn Cao Thắng

- Các Ủy viên:

+ ThS.Nguyễn Kin Loan (Trưởng ban Nữ công)

+ CN.Nguyễn Thị Viển (Trưởng Ban Kiểm tra)

+ CN. Võ Hải

- Thư ký: TS. Lê Thị Thúy Hằng

3.3. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Bí thư: ThS.Nguyễn Cao Thắng

 - Phó Bí thư: 

+ CN. Trần Thị Phương Thảo

+ CN. Phan Thị Bích Trâm

4. Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

4.1. Phòng Tổng hợp

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Cao Thắng

- Trợ lý: ThS. Trương Thị Pha

- Phụ trách mảng CNTT: CN.Phan Thế Nhân

Email: phonghctc@daihocdulich.edu.vn

4.2. Phòng Đào tạo 

- Trưởng phòng: TS. Đỗ Thanh Thủy

Email: phongdaotao@daihocdulich.edu.vn

4.3. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông - Công tác Sinh viên

- Trưởng phòng: TS.Đinh Xuân Lý

- Phó Trưởng phòng : CN. Đinh Thị Hải Yến (Phụ trách Công tác Sinh viên và Truyền thông)

Phó Trưởng phòng : CN. Ngô Văn Hoàng (Phụ trách Tuyển sinh)

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

Email: trungtamtuyensinh@daihocdulich.edu.vn

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phó Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Lực

- Trợ lý: CN. Trần Thị Hương

- Thủ quỹ: CN. Cao Thị Mỹ Hoa

Email: phongtaivu@daihocdulich.edu.vn

4.5. Phòng Quản trị

- Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Lợi

Email: phongquantri@daihocdulich.edu.vn

4.6. Phòng Thanh tra

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Kim Loan

Email: phongthanhtra@daihocdulich.edu.vn

4.7. Khách sạn Mê Kong

- Phụ trách: ThS. Nguyễn Kim Loan

4.8Trung tâm Ngắn hạn, Ngoại ngữ - Tin học, Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu Việc làm

- Quản lý: ThS. Đỗ Thành Đức

4.9. Khoa chuyên môn

- Phụ trách: TS. Lê Thị Thúy Hằng BAN TRUYỀN THÔNG

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.daihocdulich.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPp63hfWe3pS97DZvAFsv8g/videos

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796 - Hotline: 0914.411.012Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến