Lãnh đạo Nhà trường

Ngày đăng: 11/09/2017

Hội đồng Quản trị - Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương - Các Thành viên: + CN.Võ Hà + CN.Võ Hải + ThS.Nguyễn Kim Loan + CN.Trần Thị Kim Thanh + CN.Nguyễn Thị Viển + CN.Trần Thị Tuyết Hoa

1. Ban Cố vấn, Ban Giám hiệu

1.1. Ban Cố vấn:

- GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh

- PGS.TS.Vũ Tuấn Cảnh

- PGS.TS.Nguyễn Thế Hữu

- PGS.TS.Hoàng Tâm Sơn

- TS.Lê Doãn Hợp

1.2. Ban Giám hiệu:

- Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương

- Các Phó Hiệu trưởng:

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan

Email: bangiamhieu@daihocdulich.edu.vn

2. Hội đồng Khoa học

- Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương               

- Phó Chủ tịch:  GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh                  

- Các Ủy viên:                                       

+ PGS.TS.Hoàng Tâm Sơn                    

+ TS. Lê Doãn Hợp                     

+ TS.Nguyễn Phước Hiền                      

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan     

+ CN.Võ Hà     

+ CN.Nguyễn Thị Viển

+ CN.Nguyễn Cao Thắng

3. Tổ chức Đoàn thể

3.1. Chi bộ Đảng:

- Bí thư: TS.Vũ Khắc Chương

- Phó Bí thư: CN.Nguyễn Thị Viển

3.2. Ban Chấp hành Công đoàn

- Chủ tịch: CN.Võ Hà  

- Các Ủy viên

+ ThS.Nguyễn Kim Loan (Trưởng ban Nữ công)

+ CN.Nguyễn Thị Viển (Trưởng Ủy ban Kiểm tra)

+ CN.Võ Hải

3.3. Ban Chấp hành Đoàn trường

Phó Bí thư: CN.Nguyễn Cao Thắng

4. Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

4.1. Văn phòng Hiệu trưởng

- Trợ lý: TS.Lê Thị Thúy Hằng

- Trợ lý: ThS.Nguyễn Cao Thắng

Email: vanphonghieutruong@daihocdulich.edu.vn

4.2. Phòng Tổng hợp

- Bộ phận Phòng Hành chính – tổ chức: phonghctc@daihocdulich.edu.vn

- Bộ phận Thanh tra: phongthanhtra@daihocdulich.edu.vn

- Bộ phận Quản trị: phongquantri@daihocdulich.edu.vn

4.3. Phòng Đào tạo và Khảo thí

- Quản lý phòng: ThS.Nguyễn Kim Loan

- Phó Trưởng phòng: TS. Lê Thị Thuý Hằng

Email: phongdaotao@daihocdulich.edu.vn

4.4. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Thủ quỹ: CN.Võ Hải

Email: phongtaivu@daihocdulich.edu.vn

4.5. Phòng Công tác HSSV

- Phó trưởng phòng: Th.S. Huỳnh Trung Phong

- Trợ lý: CN. Trần Thị Phương Thảo

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

4.6. Phòng Công nghệ Thông tin

Email: phongcntt@daihocdulich.edu.vn

4.7. Trung tâm Thực tập

- Phụ trách Trung tâm: Th.s Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamthuctap@daihocdulich.edu.vn

4.8. Trung tâm tuyển sinh

- Phụ trách: Th.s Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamtuyensinh@daihocdulich.edu.vn

4.9. Trung tâm Truyền thông và Marketing

- Quản lý: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamtruyenthong@daihocdulich.edu.vn

4.10. Trung tâm Học liệu

- Quản lý: TS.Vũ Khắc Chương

Email: trungtamhoclieu@daihocdulich.edu.vn

4.11. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamnnth@daihocdulich.edu.vn

4.12. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Email: trungtamkhaothi@daihocdulich.edu.vn

4.13. Hệ thống Nhà hàng, Khách sạn, Công ty Lữ hành, Trung tâm Tiệc cưới

- Phụ trách: Th.s Nguyễn Kim Loan

Email: khachsanmekong@daihocdulich.edu.vn

4.14. Khoa Du lịch – Kinh tế

- Phụ trách: Th.S Vũ Thị Loan

Email: khoadulich@daihocdulich.edu.vn

           khoakinhte@daihocdulich.edu.vn

4.15. Khoa Ngoại ngữ

- Phụ trách: Th.S Vũ Thị Loan

Email: khoangoaingu@daihocdulich.edu.vn 

4.16. Khoa Nghệ thuật

- Trưởng khoa: ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

- Trợ lý: CN.Ngô Thị Ngọc Thuận

Email: khoanghethuat@daihocdulich.edu.vn

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796 - Hotline: 0914.411.012


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến