Hạch toán - Kế toán

Ngày đăng: 24/01/2018

Thông tin ngành Hạch toán - Kế toán

Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bằng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

 

I.   NGÀNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

Tên ngành: Hạch toán kế toán 

Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo:

- Thời gian đào tạo 24 tháng đối với tốt nghiệp THPT.

 - Thời gian đào tạo 36 tháng đối với tốt nghiệp THCS

            II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình được thiết kế để đào tạo người lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, ngành hạch toán kế toán, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

Học sinh khi ra trường có được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành kế toán như: Kinh tế chính trị, Kinh tế vi mô, Quản trị doanh nghiệp, Lý thuyết kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp,….

Chương trình đảm bảo liên thông được với các trình độ đào tạo cao hơn: Cao đẳng, Đại học. 

III.   CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, ứng viên có thể làm việc tại các vị trí:

- Kế toán tổng hợp, kế toán các phần trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;

-  Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán;

- Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các doanh nghiệp.

- Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.

IV. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI KHÁC CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP

1. Về kiến thức

·        Về trình độ văn hoá:

-       Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hoá THPT phù hợp với quy định về chương trình khung đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.

·        Về chuyên môn:

-       Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng, tin học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ TCCN.

-       Có các kiến thức cơ sở cần thiết: Kinh tế chính trị, luật kinh tế, lý thuyết tiền tệ tín dụng, lý thuyết tài chính, lý thuyết hạch toán kế toán...

-       Có các kiến thức chuyên môn của ngành như: Tài chính doanh nghiệp, kế toán tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế, thống kê doanh nghiệp, Kiểm toán...

2. Về kỹ năng

·        Kỹ năng cứng

-       Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

-       Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

-       Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

-       Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

-       Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

-       Sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc.

·        Kỹ năng mềm:

-       Khả năng tự học, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

-       Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.

-       Giao tiếp, truyền tải tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin.

3. Về thái độ 

-       Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

-       Tham gia công tác xã hội, đoàn thể.

-       Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao.

-       Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

-       Tinh thần học tập để nâng cao trình độ.

4. Các yêu cầu khác

·        Tiếng Anh

-       Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo;

-       Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề  trong môi trường làm việc.

-       Có trình độ tiếng Anh đạt tương đương TOEIC 200 điểm.

·        Công nghệ thông tin

-       Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm.

-       Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng và mạng Internet phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

-       Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.

·        Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-       Có khả năng tự cập nhật những qui định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác.

-       Khả năng học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Khả năng tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn: Cao đẳng, Đại học.

 

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến