Giới thiệu chi bộ Đảng

Ngày đăng: 12/09/2017

Được thành lập từ năm 2008, Chi bộ Nhà trường trực thuộc Đảng Uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đều được công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định tổ chức Đảng trong hệ thống trường ngoài công lập luôn nắm giữ vai trò hạt nhân chính trị của nhà trường, từ khi thành lập đến nay Chi bộ Nhà trường luôn nắm vững thực hiện tốt nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên, đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống ,vào mọi hoạt động thực tiễn của Nhà trường. Nhờ đó mà Nhà trường luôn hoạt động và phát triển đúng định hướng đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ Nhà trường do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Nhà trường TS. Vũ Khắc Chương trực tiếp làm Bí thư , đó cũng là một thuận lợi trong sự phối hợp công tác giữa Ban Giám Hiệu, Chi bộ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong hoạt động  lãnh đạo và điều hành của nhà trường.

Đặc biệt công tác phát triển Đảng viên rất được cấp ủy chi bộ chú trọng.

Từ khởi đầu, Chi bộ Đảng nhà trường chỉ có 03 Đảng viên đến nay số lượng Đảng viên của chi bộ đã lên đến con số 16 người. Những năm đầu mới thành lập, số lượng Đảng viên có tăng lên là do chuyển sinh hoạt Đảng từ các đơn vị khác đến chứ không phải là do kết nạp Đảng viên mới. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay, xác định bồi dưỡng phát triển Đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên năm nào chi bộ cũng có thêm Đảng viên mới được kết nạp từ các phong trào hoạt động, nhất là chú trọng kết nạp những Đảng viên trẻ từ phong trào đoàn thanh niên trong nhà trường.

Đặc biệt riêng năm 2015, Nghị quyết của Chi bộ Nhà trường đề ra chỉ tiêu  kết nạp 02 Đảng viên mới, nhưng kết quả đã kết nạp được 06 Đảng viên mới, trong đó hầu hết là đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ.

Đó là thành tích nổi bật của Chi bộNhà trường trong suốt 8 năm qua.

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến