Dịch vụ sinh viên

Ngày đăng: 11/09/2017

Giảng đường sẽ mang đến cho Sinh viên nhiều thay đổi tích cực, nhưng cũng không ít thử thách và cả trách nhiệm. BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn hiểu rõ những khó khăn mà các bạn gặp phải trong học tập vì thế, tất cả nhu cầu của sinh viên đều được Nhà trường quan tâm, từ thông tin học tập, thực tập, việc làm đến các hoạt động xã hội, giải trí... BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn xây dựng những chương trình hỗ trợ toàn diện và làm việc hết mình để đảm bảo sinh viên luôn nhận được những hỗ trợ kịp thời và phù hợp.


1. Chức năng:

Giúp cho Hiệu trưởng trong công tác tư vấn toàn diện cho học sinh, sinh viên; - Tư vấn cho Hiệu trưởng việc đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về việc làm, đời sống, học tập, NCKH, kiến thức xã hội, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

 1. Thực hiện công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên

- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin cần tư vấn, cần hỗ trợ từ sinh viên, tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ đến các đơn vị có chuyên môn tổ chức tư vấn và giải quyết cho HSSV;

- Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên của trường;

- Tư vấn về việc làm cho sinh viên (trong khi học và sau khi tốt nghiệp);

- Tư vấn về Pháp luật, về Quy chế Học sinh - Sinh viên, về Nội quy Nhà trường;

- Tư vấn về nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đã học;

- Tư vấn về y tế, sức khoẻ, giới tính, tâm lý lứa tuổi;

- Tư vấn về nghiệp vụ công tác xã hội, nghiệp vụ hoạt động ngoại khóa

- Các tư vấn khác.

2. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động hướng nghiệp

-  Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kĩ năng cuộc sống;

- Các Câu lạc bộ sở thích;

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT về các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường;

- Các hoạt động về văn hoá, văn nghệ, thể thao;

- Các hoạt động tham quan thực tế, dã ngoại;

- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo;

- Các cuộc hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm của sinh viên;

- Các lớp đào tạo ngắn hạn về kĩ năng xin việc, phỏng vấn…;

- Một số hoạt động dịch vụ cho sinh viên.

Dịch vụ sinh viên

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên


3. Là đầu mối, giúp Hiệu trưởng trong công tác phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc thực tập, thực hành và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

-  Tổ chức các hoạt động về kiến tập, thực tập cho HSSV nhà trường

-  Phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên;

-  Tổ chức các hoạt động liên quan đến việc làm bán thời gian, hội chợ việc làm, giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan việc làm của sinh viên;

- Căn cứ số liệu sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến việc làm nhằm hỗ trợ sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp.

4. Vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ sinh viên nghèo và hỗ trợ các hoạt động tập thể. Đề nghị cấp học bổng, cho vay vốn đối với sinh viên.

5. Giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, NCKH.

6. Thông tin các kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên cho gia đình.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.


SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796

Hotline: 0914.411.012
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến